IMG_8003.JPG

 

 

第一次上城邦

 

 

 

真的很不習慣

 

 

 

那兒都不對

 

 

 

可是有甚麼辦法呢

 

 

 

要搬家了咩

 

 

 

奇摩不管房客的感受

 

 

 

非拆房子重整不可

 

 

 

咱們都讓奇摩掃地出門了

 

 

 

嗚嗚嗚嗚嗚........

 

 

 

不習慣不習慣不習慣

 

 

 

搬家好忙好忙好忙.............

 

 

 

 

 

文章標籤

星子 發表在 痞客邦 留言(22) 人氣()